NEWS ข่าวสาร NEWS ข่าวสาร
 088-8355332 Coordinator

NEWS ข่าวสาร
โปรแกรมการชนเดือนธันวาคม2562
ทำการชนวันที่ 29 และ 30 ธันวาคม 62

Schedule October Program 2018
Schedule October Program 2018

สนามกีฬาชนโคนานาชาติ มอบทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อยอ.รัตภมิ
สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาชนโคไทยและผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมมอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเ...

โปรแกรมการชน ประจำเดือนพฤษภาคม61 ทำการชน 27 และ 28 เปรีัยบโค 22
โปรแกรมการชน ประจำเดือนพฤษภาคม61 ทำการชน 27 และ 28 เปรีัยบโค 22 ...

โปรแกรมการชนโค ประจำเดือนเมษายน61
ทำการชน 23,24และ25 เมษายน 61 เปรียบโค 22 เมษายน 61

เปรียบโคเสริม 6 ก.พ. 61
เปรียบโคเสริม 6 ก.พ. 61

เปรียบโค 31 ม.ค.61
เปรียบโค 31 ม.ค.61สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ขอเชิญเปรียบโค วันพุธที่ 31 มกราคม 2561...

เปรียบโค 5 ม.ค.61
สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ขอเชิญเปรียบโค วันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ สนามซ้อมโคบ้านควนหินแท่น ป่าบอน เพื่อทำการชน ในวันที่ 28,29 และ 30...

เปรียบโควันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560
สนามกีฬาชนโคนานาชาติ นัดเปรียบโควันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการชนในวันที่ 28,29 และ 30 มกราคม 2561...

นัดเปรียบโควันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560
สนามกีฬาชนโคนานาชาติ นัดเปรียบโควันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เพื่อทำการชนในวันที่ 24,26 และ 27 ธันวาคม 2560...

เปรียบโคเสริม 3 พ.ย. 60
เพื่อทำการชนในวันที่ 27,28 และ 29 พฤศจิกายน 60 โดยขณะนี้ทำสัญญาแล้ว 33 คู่ เป็นคู่เอกเงิืนล้าน 4 คู่ ...

เปรียบโค 28 กันยายน 60
ขอเชิญเจ้าของโค/ควาญวัว/ผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ......นำวัวมาเปรียบใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 เพื่อทำการชน 3 วัน ในวันที...

เปรียบโคเสริมในวันเสาร์ที่ 2 กันยายน 60
สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ขอเรียนเชิญท่านเจ้าของโค ค่ายโค ทุกท่าน/ทุกค่าย เพื่อทำการเปรียบเสริมในวันเสาร์ที่ 2 กันยายนนี้ เพื่อทำการชนใ...

เปรียบโค29กย.60
เปรียบโค29กย.60

แจ้งเปรียบโคเสริม5ส.ค.60
สนามกีฬาชนโคนานาชาติ แจ้งเปรียบโคเสริม5ส.ค.60ณ สนามซ้อมค่ายโคป่าบอน บ้านควนหินแท่น อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง เพื่อทำการชนในเดือนสิ...

ภาพการมอบทุนประจำเดือนกรกฎาคม60
ภาพการมอบทุนประจำเดือนกรกฎาคม60ทุนการศึกษา ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 6 ทุน โดยมีรายนามผู้มอบทุนดังนี้1.คุณเดชอิศม์ ขาวทอง(นายกชาย 2.คุ...

คู่เอก รอบเดือนสิงหาคม2560
คู่เอก รอบเดือนสิงหาคม2560 วันที่ 28
Follow Us

       Copyright © 2014 Rattaphum International Stadium.   XHTML   RSS   WAP2