สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ตอบแทนสังคม มอบทุนตลอดปี2560 สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ตอบแทนสังคม มอบทุนตลอดปี2560
 088-8355332 Coordinator

สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ตอบแทนสังคม มอบทุนตลอดปี2560

กุมภาพันธ์ 21, 2017, 07:22:46 AM โดย admin
มีผู้เข้าชม 1284
เมื่อ 20 ก.พ.60 เวลา 13.30 น. นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา นายอำเภอรัตภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษาจากสนามกีฬาชนโคนานาชาติรัตภูมิ
โดย นายเดชอิศม์ ขาวทอง ประธานกรรมการบริหารสนามกีฬาชนโคนานาชาติและอตีดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นผู้บริจาคเงิน เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาประจำปี 2560 จำนวน 66 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน ทั้งสิ้น 330,000 บาท ซึ่งจะมอบทุนการศึกษาเป็นรายเดือน ๆ ละ 6 ทุน เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2560
ผลการพิจนารณาคัดเลือกฯ มีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัย และ กศน. ในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ ได้รับจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 37 แห่ง รวม 66 คน
Tags:
ความคิดเห็น
 
Follow Us

       Copyright © 2014 Rattaphum International Stadium.   XHTML   RSS   WAP2