สนามกีฬาชนโคนานาชาติ มอบทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อยอ.รัตภมิ สนามกีฬาชนโคนานาชาติ มอบทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อยอ.รัตภมิ
 088-8355332 Coordinator

สนามกีฬาชนโคนานาชาติ มอบทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อยอ.รัตภมิ

มิถุนายน 25, 2018, 08:25:40 AM โดย admin
มีผู้เข้าชม 743
สนามกีฬาชนโคนานาชาติ ร่วมกับสมาคมกีฬาชนโคไทยและผู้มีจิตรศรัทธา ร่วมมอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ทุนละ 5,000 บาท จำนวน 9 ทุน เป็นประจำทุกเดือนรวมเดือนละ 45,000- บาท ถึงสิ้นปี  โดยมีคณะกรรมการจากศูนย์ดำรงธรรมและผู้ทรงคุณวุฒิ อำเภอรัตภูมิร่วมพิจารณารายชื่อ
โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาชนโคนานาชาติ อำเภอรัตภูมิ ได้มีกิจกรรมการมอบเงินดังกล่าว
รายนามผู้มอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อย รายละ 5,000 บาท จำนวน 9 ท่าน ดังนี้
1.นายตรีพล เจาะจิตร อดีต สส.นครศรีธรรมราช
2.พล.ต.ต.ประเสริฐ  จันทร์อินทร์  อดีต รอง ผบช.ภาค 9
3.นางพิมพ์ธาดา จันทร์สุริยา  นายอำเภอรัตภูมิ
4.นายเดชอิศม์  ขาวทอง  อดีตนายก อบจ.สงขลา และนายกสมาคมกีฬาชนโคไทย ว่าที่ผู้สมัคร สส.เขต 5
5.นางสาวสุภาพร  กำเนิดผล  ผู้อำนวยการสนามกีฬาชนโคนานาชาติ
6.Mr.Boy จากประเทศมาเลเซีย
7.นายทวี ปิยภาณีกุล  รองนายกเทศมนตรีเมืองพัทลุง และ ประธานชี้ขาด สมาคมกีฬาชนโคไทย
8.ปลัดพิจิตร  รอดบล  ปลัดอำเภอรัตภูมิ
9.ผู้ใหญ่ อุดม หวานแก้ว  หมู่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
*******
รายนามผู้ได้รับมอบเงินทุนช่วยเหลือในการประกอบอาชีพผู้มีรายได้น้อย รายละ 5,000 บาท ประจำเดือน มิถุนายน 2561
1.นางไหมสาเร๊าะ  บินยูโส๊ะ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
2.นางแสวง  สุวรรณฆัง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ
3.เด็กชายพัทธนันท์  บุญรักษ์ หมู่ที่ 1 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
4.นางสาวประไพ  รอดสุวรรณ หมู่ที่ 2 ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ
5.นางพรศรี  แก้วมี  หมู่ที่ 1 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
6.นายจรัญ  กายฤทธิ์  หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ
7.นายแช่ม  รัตนบูรณ์  หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
8.นางช้อย  เรืองแก้ว  หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ
9.นายวิโรจน์  พุทธกูล หมู่ที่ 7 ตำบอลควนรู อำเภอรัตภูมิ« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 25, 2018, 10:05:37 PM โดย admin »

Tags:
ความคิดเห็น
 
Follow Us

       Copyright © 2014 Rattaphum International Stadium.   XHTML   RSS   WAP2